Aprofitant per a presentar-se la nova junta del COAATT s’ha fet una reunió del sector amb l’objectiu d’aconseguir un front comú en tots aquells temes relacionats amb la construcció, especialment aquells que necessiten una unió de tots els agents implicats per aconseguir solucionar-los, el Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) ha convocat una reunió amb representants dels Gremis de la Construcció del Baix Camp, Penedès i Tarragonès; la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i l’Associació de Promotors i Constructors Edificis de Catalunya.

Aquesta trobada ha tingut lloc a la seu del Col·legi i ha comptat amb l’assistència d’una vintena de representants dels organismes esmentats. Xavier Llorens, president del COAATT, ha estat el primer en intervenir i argumentar la necessitat de crear aquest tipus de trobades per saber què pensa cada col·lectiu convidat i quines són les problemàtiques comunes.

 

Falta personal qualificat i personal tècnic

Tots els assistents han coincidit que es necessita mà d’obra qualificada urgent per garantir un òptim ritme de producció i afrontar aquell que es planteja a curt i mig termini. En aquest sentit, actualment fan falta milers de treballadors per poder executar obres i actuacions pendents, especialment aquelles derivades dels fons Next Generation, unes ajudes cabdals a hores d’ara ja que 7 de cada 10 euros d’aquests fons estan relacionats amb la construcció.

Un altre element preocupant es l’abandonament dels estudis de la FP els darrers anys perquè es demostra que una part molt important del jovent no sap què estudiar i en una gran majoria de casos, o no continuen els estudis quan acaben la ESO o els deixen a la meitat si finalment els comencen. Els assistents a la reunió consideren molt important treballar, al costat dels organismes educatius i universitaris, per fer una major pedagogia entre els estudiants de la Secundària explicant-los els avantatges de cursar estudis relacionats amb la construcció.

El problema també és vigent pel que fa al personal tècnic. L’activitat al sector de la construcció no para de créixer i la necessitat de ma d’obra constant que hi ha, no es pot cobrir per manca d’arquitectes tècnics. Ja fa temps que bona part de les ofertes rebudes al COAATT per part d’empreses constructores i promotores, han quedat desertes. La manca de candidats afecta també a les ofertes de borsa de treball o llocs de treball per a l’Administració, tant a ajuntaments com a la Generalitat. El COAATT reclama des de fa temps un estudis universitaris a Tarragona de Arquitectura Tècnica, ja que és la única província on no es tenen aquests estudis i existeix un alta demanda d’aquests professionals.

 

El problema de l’ICIO i la lentitud de concessió de llicències

Els assistents a la trobada convocada pel COAATT van posar sobre la taula altres problemàtiques que afecten a tot el sector. Una d’elles és l’augment de l’ICIO, Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, que molts ajuntaments com el de Reus o el de Tarragona han augmentat al màxim permès, un tipus del 4% que suposa un increment del 45% i que se suma al cost final de la compra d’un habitatge. Això ha provocat queixes, entre d’altres, del Gremi de la Construcció del Baix Camp que ja va avançar al seu moment que prendria accions en aquest sentit. La resta d’assistents a la reunió convocada pel COAATT també comparteixen aquesta queixa.

Pel que fa al temps excessiu en la concessió de llicències, tots els presents a la reunió van apuntar a la necessitat de reduir aquest temps actual ja que és molt gran, onze mesos en alguns casos com l’Ajuntament del Vendrell o set en el cas del de Tarragona. En aquest sentit, es demana a l’administració que canviï les normes o disposi de més personal per a la gestió d’aquests tràmits per aconseguir alleugerir l’actual lentitud burocràtica.

 

Increment de costos i planejament urbanístic

Els darrers anys, la pujada dels costos de la construcció ha estat molt notòria i això ha perjudicat molt a tot el sector en general. Els representants dels gremis de la construcció i del COAATT recorden que l’augment dels materials repercuteix moltíssim perquè redueix els marges de benefici als mínims i en molts casos impossibilita tirar endavant certes obres, sobretot quan passen molts mesos entre que es presenta la documentació i s’obté la llicència. Des de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya s’apunta que des del gener de 2021 i fins ara, han quedat desertes a Catalunya un total de 1.066 obres per un valor total de 370 milions d’euros.

Un altre dels temes debatuts en aquesta trobada de la construcció del COAATT ha estat els dels plans d’ordenació municipals, els POUM. En el cas de la ciutat de Tarragona, el proper 30 de novembre d’aquest any 2024, s’acabarà la vigència de les normes subsidiàries urbanístiques, que obligaran a anar a una pròrroga del futur POUM de la ciutat de Tarragona si abans no es resolt tot. a Reus la situació no és millor perquè la tramitació del POUM va començar al maig del 2010 i de moment encara no s’ha enllestit per motius diversos.

Alguns dels convidats a la trobada del COAATT consideren que la gestió i redacció del POUM de la ciutat de Tarragona no s’ha de gestionar des del propi ajuntament i ha de ser una empresa o gabinet extern qui se’n encarregui. També opinen que l’actual POUM, ara paralitzat, s’hauria de recuperar traient fora del document el Pla de Millora Urbana de Campsa, el 40 CLH, que és el que ha motivat l’enrenou judicial i la paralització de tot el document.

Per acabar, els assistents convidats pel Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, han parlat també de la manca d’inversió pública. En aquest sentit, des de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya s’han aportat dades rellevants com ara el fet que actualment, una trentena de municipis catalans ja no tenen liquiditat i entre ells, els de Tarragona i Reus. Un altres factor a tenir en compte és la diferència entre el percentatge d’inversió en obra pública que tenen molts països europeus situat en el 3,7% sobre el PIB, i la inversió que es fa a Catalunya i que és molt per sota del percentatge europeu. El 3,7% del PIB de Catalunya serien 6.000 MEUR però en canvi només es liciten obres per valor de 3.200 MEUR.

En resum, els representants dels gremis de la Construcció del Baix Camp, Penedès i Tarragonès; la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i l’Associació de Promotors i Constructors Edificis de Catalunya, han aportat moltes idees i han compartit molta informació en aquesta primera trobada convocada pel COAATT i que es vol que tingui continuïtat, ampliar a més actors i fer un front comú en defensa del territori i el sector.