A través del projecte ‘BuildOffsiteEU’, cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, la Fundació Laboral de la Construcció treballa al costat d’altres quatre entitats relacionades amb la construcció d’Eslovènia, Grècia, Itàlia i Macedònia del Nord, per a facilitar la (re)qualificació de la mà d’obra del sector segons les necessitats de la construcció industrialitzada, en línia amb les polítiques mediambientals europees i la lluita contra el canvi climàtic.

Amb aquest objectiu com a horitzó, els socis de ‘BuildOffsiteEU’ han elaborat un Mapa de “noves competències” que determinats/as professionals haurien d’actualitzar per a poder adaptar el seu acompliment professional a les demandes de la construcció industrialitzada:

Instal·ladors/as electricistes i tècnics/as en energia solar.
Enginyers/as tècnics/as de climatització i de HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning, trad. calefacció, ventilació i aire condicionat).
Techadores/as i paletes/as de teulades i cobertes.
Paletes/as.
El consorci va acordar l’anàlisi d’aquests quatre perfils professionals ja que inclouen una àmplia selecció d’activitats i tasques en la construcció tradicional i, per tant, les seves competències són representatives de les del sector.

El document, que s’ha presentat en la reunió del 22 de maig realitzada en Skopie, reflecteix els resultats extrets de les més de 100 enquestes dutes a terme pels socis a diversos actors relacionats amb el sector a Espanya, Eslovènia, Grècia, Itàlia, i Macedònia del Nord per a determinar quines competències professionals s’haurien d’actualitzar per a facilitar la transició i cobrir les necessitats de la construcció industrialitzada.

Mapa de noves competències

Els resultats d’aquesta consulta europea mostren una sèrie d’habilitats i competències que aquests perfils professionals haurien d’actualitzar per a transicionar amb èxit a la construcció industrialitzada, especialment en aspectes relacionats amb la digitalització, l’economia circular i l’eficiència energètica.

Entre les competències que haurien d’actualitzar-se per a l’adaptació d’aquests perfils professionals a l’activitat pròpia de la construcció industrialitzada, i que recull el Mapa de competències, destaquen: gestió de residus i materials de demolició, instal·lació i manteniment de sistemes fotovoltaics i solars tèrmics, l’ús de noves tècniques com a cobertes verdes, interpretació de plans en 2D i en 3D, ús de models BIM (Building Information Modeling), i aplicar les normes de seguretat i salut, especialment, en treballs en altura.