Loading...

PER UNA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

El sector de la construcció es configura com un dels més influents en el desenvolupament de la nostra economia. Segons les dades de l’Informe sobre el sector de la construcció que publiquem a l’Observatori de la Fundació Laboral de la Construcció 2021, l’edificació i l’obra civil representa el 6% del PIB espanyol i contribuïm a crear ocupació en més d’1,5 milions de persones. Tot i que el valor reputacional de la construcció ha millorat els darrers anys, encara estem lluny d’assumir el compromís en el compliment dels ODS de l’ONU.

Certament, estem davant d’un sector ofegat per la burocràcia i per la lentitud en els processos de licitació per plasmar una realitat que s’ajusti als canvis que va marcant el mercat. Tot això dificulta la implementació de polítiques inspirades en els principis E.S.G. i així només el 30% de les empreses espanyoles estan aplicant aquestes pràctiques.

Des de l’Agenda 2030 s’interpel·la directament al nostre sector perquè és un dels que més residus produeix al territori europeu. Concretament produïm un terç de tots. Aquesta realitat hauria d’anar acompanyada de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que ajudin els nostres associats a compensar aquest impacte mediambiental i procurar el creixement sostenible dels seus negocis per augmentar així la confiança i la transparència amb tots els grups d’interès.

Des del Gremi de la Construcció del Tarragonès hem avaluat aquells Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que impacten directament al nostre sector i als negocis dels nostres associats per inspirar i acompanyar-los en la implementació de polítiques socials, sostenibles i de bon govern.

  • Salut i Benestar de la societat
  • Aigua neta i sanejament
  • Energia assequible i no contaminant
  • Treball decent i creixement econòmic
  • Indústria, innovació i infraestructura
  • Ciutats i comunitats sostenibles
  • Producció i consum responsables
  • Acció pel clima