Loading...

MISSIÓ

La MISSIÓ del Gremi de la Construcció del Tarragonès, essent aquest una entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses del sector de la construcció, és l’oferta de serveis de qualitat i eines que donin suport i impulsin l’activitat de les empreses agremiades, així com la defensa dels interessos dels nostres associats davant de les diferents administracions i entitats socials.

VISIÓ

La VISIÓ seria ser un referent dins del nostre sector.

VALORS

Els VALORS són:

  • Professionalitat
  • Iniciativa
  • Servei a les empreses i a la societat
  • Fomentar la col·laboració entre les empreses i la societat
  • Transparència i honestedat
  • Responsabilitat mediambiental de la gestió de residus