El capítol espanyol de buildingSMART ha homologat el curs de la Fundació Laboral de la Construcció “Introducció a la metodologia BIM” (de 20 hores de durada de modalitat teleformació) d’acord amb els estàndards de qualitat de buildingSMART International i els requisits del programa de Certificació Professional d’aquesta entitat, en el seu nivell ‘Fonaments BIM’, el major d’entre els disponibles de moment a Espanya.

buildingSMART és l’associació internacional amb implantació mundial que impulsa la transformació digital del sector de la construcció a través d’estàndards oberts. Entre les seves iniciatives es troba el programa de certificació que valguda els coneixements sobre openBIM (enfocament universal al disseny col·laboratiu, realització i operativa basats en fluxos de treball i estàndards oberts). D’altra banda, el seu capítol espanyol, buildingSMART Spain, forma part del Comitè Tècnic de la Comissió Interministerial BIM.

A partir d’ara, les persones que completin amb èxit el curs de la Fundació Laboral “Introducció a la metodologia BIM”, homologat per buildingSMART Spain, podran accedir a l’examen per a obtenir el Certificat Professional en ‘Fonaments BIM’ que, a més de validar i reconèixer internacionalment les seves habilitats sobre openBIM, permet destacar i guanyar reconeixement en el sector i obrir les portes a diferents oportunitats laborals.

Els objectius del curs homologat, “Introducció a la metodologia BIM”, que forma part de l’Itinerari Formatiu BIM de la Fundació Laboral de la Construcció, s’alineen amb els ‘Objectius Formatius’ (LOF), basats en normes internacionals reconegudes (com la seriï ISO 19650) i s’agrupen en 5 grans temes:

* Comprendre què és el BIM, per què és necessari, i conèixer la seva terminologia específica.
* Identificar els avantatges del BIM, respecte al desenvolupament i lliurament tradicional de projectes.
* Comprendre la gestió de la informació del projecte quan s’utilitza BIM, segons la seriï ISO 19650.
* Reconèixer la necessitat de solucions obertes i interoperables.
* Identificar la capacitat d’una organització per a treballar amb BIM.

BIM, “Building Information Modeling” o “Modelatge d’informació de la construcció”, és en aquests moments la metodologia de treball col·laborativa més eficaç per al desenvolupament de projectes de construcció. Està basada en la creació i gestió d’un model 3D intel·ligent o maqueta virtual que permet integrar totes les disciplines que componen un projecte d’edificació o infraestructura.

Per això, l’entitat paritària del sector ofereix dins de la seva oferta formativa adaptada a les necessitats del mercat laboral, el curs “Introducció a la metodologia BIM”; per a conèixer què és BIM, els seus fonaments i avantatges i al qual han accedit més de 500 persones treballadores de la construcció.