La Fundació Laboral de la Construcció i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) han finalitzat el projecte de col·laboració públic-privada, emprès fa un any, denominat “Tàndem”, que està dirigit a persones joves aturades no qualificades amb l’objectiu d’oferir-los una capacitació teòric pràctica per a la seva immediata inserció laboral en el sector.

Durant dotze mesos, tres dels quals han estat centrats en formació intensiva i nou en posada en pràctica dels treballs mitjançant un contracte laboral, l’entitat paritraria ha dut a terme les activitats de formació en alternança amb l’ocupació a prop d’una vintena de joves, d’entre 16 i 29 anys edat, no qualificats i en situació de desocupació, en matèries relacionades amb la construcció/rehabilitació, en línia amb la transformació ecològica, digital, cohesionada i social. Per part seva, el SEPE ha seleccionat, en col·laboració amb els serveis regionals d’ocupació, els edificis on s’han dut a terme les actuacions pràctiques de rehabilitació, a més de realitzar la revisió i seguiment de l’execució del programa formatiu.

Durant aquesta experiència, en la qual s’ha aconseguit una inserció laboral de més del 60% dels participants, els joves han conegut de primera mà les diverses oportunitats de desenvolupament professional existent en el sector, incloent-hi tutories personalitzades durant el transcurs del projecte i un servei d’intermediació laboral a la finalització del mateix per a aconseguir la seva inclusió en una empresa de construcció.

Experiència a Valladolid i Barcelona

Concretament, els projectes que s’han desenvolupat són Tàndem “Valladolid. Operacions de reforma de banys, millora de la seguretat d’utilització, l’accessibilitat i l’ecoeficiència”, en el qual han finalitzat 7 joves que s’han capacitat en llocs d’obra de paleta, fent tasques de muntatge de canonades, solats, instal·lacions elèctriques sense tensió, instal·lació de fals sostre, il·luminació, sanitaris i aixeteria. Les actuacions de reforma es van realitzar en la Seu de la Delegació de Govern a Valladolid.

D’altra banda, es inció Tàndem “Barcelona. Pintura decorativa en construcció”, on han finalitzat el projecte 11 joves que podran ocupar llocs de pintor i executar tasques de muntatge de plataformes de treball i tècniques de pintura. En aquest cas, les actuacions de rehabilitació es van realitzar en Centre Nacional de Condicions de Treball del INSST (Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball) a la ciutat comtal.

El programa Tàndem està inspirat a les Escoles Taller i dels Tallers d’Ocupació. Se centra en competències professionals verds i digitals -necessàries per a la doble transició, l’assistència social i la cohesió territorial, amb l’objectiu últim de la inserció en mercat laboral. Està inclòs en els projectes d’Ocupació Jove del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, i és resultat de la resposta europea coordinada amb els Estats membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.