El número d’afiliats/as mitjans del sector de la construcció va aconseguir al setembre la xifra d’1.380.341 persones treballadores, la qual cosa va suposar un creixement del 3,4% en la variació anual, amb 44.987 afiliacions més que en 2022, registrant el millor mes de setembre des de 2010.

Segons les dades, publicats per l’Observatori Industrial de la Construcció amb xifres del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respecte a agost, es va anotar un creixement del 0,12%. A més, segons s’extreu de les dades ministerials, en els últims 12 mesos l’atur en la construcció s’ha reduït en 18.074 persones, el menor descens des de març de 2021.

L’afiliació femenina va registrar un increment superior a la masculina un mes més, amb un 4,9% enfront del 3,2% en la variació interanual, segons l’Observatori de la Construcció que va destacar, a més, que les dones van representar al setembre el 11,3% del total de les persones afiliades a la construcció; sobretot en empreses amb activitats de Construcció d’Edificis, on representen ja més d’un 13% sobre el total d’afiliats/as.

En el Règim General es van comptabilitzar 974.842 persones afiliades, augmentant un 0,1% sobre el mes anterior i un 5,5% més que al setembre de 2022. Per activitat econòmica, Enginyeria Civil va registrar el major increment d’afiliats/as respecte a l’any passat, creixent un 10,9%; seguida d’Activitats de Construcció Especialitzada (5,8%) i Construcció d’Edificis (4,5%).

El Règim d’Autònoms, amb 405.499 nous treballadors/as, va presentar un increment mensual del 0,1% i anual del 0,7%. Tenint en compte l’activitat, va destacar l’ascens interanual de la Construcció d’Edificis (1,8%) i el de les Activitats de Construcció Especialitzada (0,4%). Els afiliats/as en Enginyeria Civil es van reduir en canvi un 5,1% respecte a 2022.

Dades d’atur: va baixar en Construcció en 3.718 persones

Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social (Mites), l’atur es va situar al setembre en 2.722.468 desocupats/as, creixent en 19.768 persones (0,73%) respecte al mes anterior. No obstant això, l’atur interanual es va rebaixar en 219.451 persones (-7,46%).

Per sectors econòmics, l’atur va baixar en Construcció en 3.718 persones (-1,74%), Agricultura en 2.100 persones (-2,06%) i Indústria en 184 persones (-0,09%); i va pujar en Serveis, amb 18.820 desocupats/as més (0,98%) i també en el col·lectiu Sense Ocupació Anterior en 6.950 persones (2,85%). En el sector de la construcció en concret, a tancament de setembre hi havia 1,38 milions de cotitzadors relacionats amb aquesta activitat, segons aquest Ministeri. Després de la dada d’agost, és el segon més baix des d’el mes de febrer passat.

El líder sindical d’UGT, Pepe Álvarez, va declarar en conèixer-se les dades de setembre que és important posar sobre la taula els problemes actuals del mercat laboral, “habituals en un mes de setembre”. “Hi ha un increment importantíssim dels aturats de llarga durada, conseqüència directa de la reforma laboral. Per haver-hi menys rotació, hi ha menys gent que s’incorpora al mercat laboral”, ha reiterat el líder d’UGT, demanant “polítiques actives” per a això. Més enllà dels problemes estructurals, el secretari general ha denunciat “un problema molt seriós d’ocupabilitat”. “No podem pensar que estem en plena ocupació i no poder requalificar o formar perquè els aturats puguin trobar una ocupació. És un dels problemes més importants que té l’economia espanyola”, va reclamar.

Per part seva, la secretària de Polítiques Públiques i Institucional de CCOO de l’Hàbitat, Paloma Vázquez Laserna, va apuntar que “l’ocupació continua creixent i el fa tant en quantitat com en qualitat després de l’entrada en vigor de la reforma laboral. Una aposta conjunta que mostra la capacitat del diàleg per a iniciar la necessària transformació del nostre mercat laboral. Una transformació amb conseqüències clarament positives per a la nostra economia. Així, amb aquesta mateixa intensitat, cal continuar millorant per a acabar amb la desigualtat de renda, de drets o de gènere i que tots i totes avancem amb les mateixes possibilitats d’assoliment personal i social”, va recalcar.