L’última infografia “El sector de la construcció en xifres 2023”, publicada per l’Observatori Industrial de la Construcció -de la Fundació Laboral de la Construcció-, que analitza els principals indicadors del sector fins a finals de l’any passat, destaca un any més el lideratge del sector en la creació d’empreses, amb una variació anual positiva del 1,6% respecte a 2022. Segons xifres del Ministeri de Treball i Economia Social, aquest creixement se situa molt per sobre de la mitjana nacional (+0,6%), superant amb escreix sectors com l’agrari o el de serveis, que experimenten un ascens del 0,9% i 0,6%, respectivament. El major increment es produeix en el nombre d’empreses de 250 o més persones treballadores inscrites en la Seguretat Social en un 11,6%.

Respecte a les magnituds relacionades amb l’ocupació, l’afiliació experimenta un creixement anual del 3,8%, segons dades aportades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Destaca el Règim General, amb un augment del 5,1%, impulsat fonamentalment per l’Enginyeria Civil, que creix un 9% en la variació anual; l’afiliació en el Règim d’Autònoms experimenta un augment del 0,8% en 2023. En l’anàlisi de l’Observatori Industrial de la Construcció torna a destacar la variació anual positiva en el percentatge de dones afiliades, un 5,1% més, representant en 2023 el 11,2% del total de persones afiliades a la construcció.

Quant al percentatge de persones ocupades en construcció, l’ascens anual és del 3% (mitjana anual dels quatre trimestres de l’any), segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Quant a la població jove, en 2023 representa el 9% de persones ocupades enfront del 7,2% de professionals de 60 i més anys. Si ens fixem en el percentatge d’aturats i parades, en 2023 el sector de la construcció es contreu un -4,4% anual.

Respecte als contractes, les xifres ofertes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (Sepe) reflecteixen una caiguda anual del -16,2%, sent especialment significativa en les activitats de ‘Encofradores i Operaris de posada en obra de formigó’ (-25%), ‘Pintors i Empapeladores’ (-20,2%), i ‘Electricistes de la construcció i afins’ (-19,2%).

Licitació pública i visats d’obra

La infografia de l’Observatori reflecteix una caiguda del -0,1% anual en la licitació d’obra pública, segons Seopan. Aquestes dades es deuen al fort descens en el volum licitat per l’Administració Autonòmica i Local, un -17,3% i -8,6%, respectivament. En el cas de l’Administració General creix un 31,6%.

També cau el percentatge de visats d’obra l’any 2023, en relació amb 2022, un -2,3%. Basat en dades del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, és significatiu el retrocés dels de ‘Ampliació’, un -8,4% menys de variació anual; i els de ‘Reforma i rehabilitació’, un -7,8% menys en la comparativa anual.

Caiguda d’hipoteques i consum de ciment

D’altra banda, i d’acord amb les xifres oficials de l’INE, el percentatge d’hipoteques sobre habitatges constituïts l’any 2023 es contreu un -17,8% i un -18,3% sobre el total de finques.

Quant al consum de ciment a Espanya, segons les dades publicades per l’Estadística de Ciment del Ministeri Indústria i Turisme, en l’acumulat de l’any 2023 s’aconsegueix les 14.458.662 tones, la qual cosa suposa un descens del -2,9% respecte a l’any anterior.