El número d’afiliats/as mitjans del sector de la construcció va aconseguir al maig la xifra d’1.396.635 persones treballadores, la qual cosa va suposar un creixement del 4,7% en la variació anual, amb 62.471 afiliacions més que en 2022, registrant el millor mes de maig des de 2011. Segons les dades publicades per l’Observatori Industrial de la Construcció, sobre la base de les xifres del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respecte a abril, l’afiliació va créixer un 0,6%.

L’anàlisi oferta per l’Observatori Industrial de la Construcció va destacar, a més, l’increment interanual de l’afiliació femenina en un 5,6%, superant així el creixement dels homes, que va ser del 4,6%. Segons les dades publicades, el 11,1% del total de les persones afiliades a la Construcció al maig van ser dones.

Tornant a les xifres totals, en el Règim General es van comptabilitzar 990.617 persones afiliades, augmentant un 0,8% respecte a abril i un 6,3% més que el mateix mes de 2022. Per activitat econòmica, Enginyeria Civil va registrar el major augment d’afiliats/as respecte a l’any passat amb un 10,3% més, seguit de Construcció d’Edificis i les Activitats de Construcció Especialitzada, totes dues amb un increment del 6,1%.

El Règim d’Autònoms, amb 406.018 persones afiliades, va presentar un increment mensual del 0,3% i anual del 0,9%. Tenint en compte l’activitat, va destacar l’augment interanual de la Construcció d’Edificis (1,9%) i el de les Activitats de Construcció Especialitzada (0,5%). Els afiliats/as en Enginyeria Civil es van reduir, en canvi, un 4,9% respecte al mateix mes de l’any passat.

Xifres molt positives tant d’afiliació com de població activa

Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, l’atur es va situar al maig en 2.739.110 desocupats/as, per sota dels 2,8 milions per primera vegada en aquest mes des de 2008. En termes interanuals, la xifra es va rebaixar en 183.881 persones, una caiguda percentual del 6,29%.

Per sectors econòmics, tots van registrar descensos en l’índex de parats/as; en el de Serveis en 34.665 persones (-1,74%), en Indústria en 4.622 persones (-2,07%), en Construcció amb 3.896 aturats menys (-1,82%) i Agricultura amb 2.501 persones menys en desocupació (-2,30%). Una altra dada significativa va ser l’atur dels joves menors de 25 anys, que va descendir el mes de maig en 7.208 persones (-3,69%) respecte al mes anterior, duplicant el ritme percentual de la caiguda general. El total de joves sense treball va ser en aquest mes el menor de tota la sèrie històrica: 188.043.

Fonts d’UGT van assenyalar en un comunicat que “les dades de desocupació del mes de maig continuen reflectint l’excel·lent incidència de l’acord laboral i de les mesures d’expansió de drets socials acordades durant els últims anys en l’impuls del nivell de vida de la població”.

Per part seva, CCOO de l’Hàbitat va destacar “els anivellis rècord d’afiliació aconseguits al maig”. La seva Secretària de Polítiques Públiques i Institucional, Paloma Vázquez Laserna, va valorar positivament “el comportament del mercat laboral donant compte del poderós motor que suposa com a variable econòmica”. Així mateix va recalcar “la importància decisiva de la reforma laboral i la posada en marxa d’inversions i reformes del Component 23 del PRTR que deixa noves dades inèdites en la sèrie històrica amb avanços en l’afiliació així com la millora d’indicadors laborals en les persones joves per a les quals s’ha prioritzat un gran nombre de mesures que ja estan donant els seus fruits”.