El nombre d’afiliats mitjans del sector de la construcció va aconseguir a l’abril la xifra d’1.387.985 persones treballadores, la qual cosa va suposar un creixement del 5,2% en la variació anual, amb 68.738 afiliacions més que en 2022 i del 0,4% respecte al mes de març. Segons les dades publicades per l’Observatori Industrial de la Construcció sobre la base de les xifres del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, es va registrar el millor quart mes de l’any des de 2011.

En el Règim General es van comptabilitzar 983.135 persones afiliades, augmentant un 0,4% sobre el mes anterior i un 7,1%. en la variació anual, amb 64.937 treballadors/as més que fa un any. Per activitat econòmica, Enginyeria Civil va registrar el major increment percentual respecte a 2022, amb un 11,4% més d’afiliats/as, seguit de Construcció d’Edificis (7,1%) i les Activitats de Construcció Especialitzada, que va créixer un 6,6%.

El Règim d’Autònoms, amb 403.793 persones afiliades, va ascendir a l’abril un 0,3%. La comparació anual també va ser positiva, augmentant un 0,9%. Per activitat, va destacar l’increment interanual de la Construcció d’Edificis (2,1%) i el de les Activitats de Construcció Especialitzada (0,6%). Els afiliats/as en Enginyeria Civil es van reduir, en canvi, un 4,9% respecte a 2022.

L’anàlisi de l’Observatori Industrial de la Construcció va mostrar, a més, un increment de dones treballadores respecte a l’any anterior del 5,5%, superant així el creixement dels homes, que va ser del 5,2%. Va destacar el pes percentual de les dones afiliades en empreses de Construcció d’Edificis, representant més d’un 13% sobre el total, tant en el Règim General com entre Autònoms.

El millor abril des de 2008

Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, l’atur es va situar a l’abril en 2.788.370 desocupats/as, per sota dels 2,8 milions per primera vegada en aquest mes des de 2008. En termes desestacionalizados, l’atur va baixar en 2.646 persones.

Per sectors econòmics, tots van registrar caigudes en l’índex de parats/as, produint-se el major descens en el sector de Serveis en 52.216 persones (-2,56%); seguit d’Indústria, en 5.391 (-2,36%); Agricultura, en 4.296 (-3,79%) i Construcció, amb 4.014 (-1,84%).

Per a UGT FICA, “aquests resultats històrics no han de distreure’ns, no obstant això, d’aquells altres aspectes de l’ocupació que encara han de canviar. Un d’ells és la temporalitat del sector públic, que segons l’última EPA ha ascendit al 31,3% en el primer trimestre, a diferència de la del sector privat, que s’ha reduït al 13,7%, acostant-se a l’existent a la Unió Europea”. “Una altra matèria que ha d’atendre’s”, van recalcar, “és la desocupació de llarga durada, que encara afecta a quatre de cada deu persones desocupades i que no té perspectiva de millorar en el curt termini”.

Per part seva, Paloma Vázquez Laserna, secretària de Polítiques Públiques i Institucional de CCOO de l’Hàbitat, va destacar que les xifres absolutes milloren per a tots, amb especial impacte en les persones joves tant en contractació com en estabilitat de la mateixa i va afegir que “davant aquest bon panorama, que dona compte de les fortaleses del teixit productiu es fa necessari dirigir la mirada i exigir millores salarials per a fer front a la inflació i mantenir els nivells de demanda interna, tan precisa per a la nostra economia”.