Benvolguts Associats,

Us informem que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral disposa d’un espai web sobre la calor durant la jornada de treball a l’estiu.

En períodes de forta calor, els treballadors i treballadores que desenvolupen activitats pesades i a l’aire lliure s’exposen a condicions extremes i temperatures elevades que poden afectar negativament a la seva salut. Per això, cal conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives a prendre, incloses la reducció o la modificació de les hores de la jornada laboral prevista, d’acord amb la disposició final única del Rd 486/1997 (modificat pel Rdl 4/2023 d’11 de maig).

A l’espai web “La calor durant la jornada de treball a l’estiu” trobareu tota aquesta informació, així com un microespai informatiu del 012 i un cartell amb consells per a l’empresa i per a les persones treballadores.

Aquesta campanya informativa s’emmarca dins de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, que ha estat elaborada i pactada pel Govern amb les patronals i els sindicats més representatius del país.

 

Recordeu: Davant la calor, fem prevenció.