El Patronat de la Fundació Laboral de la Construcció va aprovar aquest dilluns, 18 de desembre, el seu pla d’actuació per a l’any 2024, amb un pressupost de 84,5 milions d’euros, un 2,81% més que en 2023, que va ser de 82,2 milions. En aquest pressupost per a l’any vinent cal destacar el notable increment de les partides destinades a “Prevenció de Riscos Laborals” i “Foment de l’Ocupació” que passen en conjunt, dels 13,4 milions destinats en 2023, als 16,6 milions que es destinaran en 2024.

De tal forma, l’entitat paritària creada per la patronal (Confederació Nacional de la Construcció, CNC) i els sindicats del sector (CCOO de l’Hàbitat i UGT FICA) “continua apostant per la formació com a mitjà per a la professionalització i qualificació del sector, a més del foment de la prevenció de riscos laborals i l’ocupació de qualitat, tots ells pilars fundacionals de la FLC”.

La trobada, que se celebra dues vegades a l’any, va comptar amb la presència del president de la FLC i de la CNC, Pedro Fernández Alén; dels vicepresidents de la FLC i secretaris generals de CCOO de l’Hàbitat i UGT FICA, Daniel Barragán Burgui i Marià Foia Callosa, respectivament; de la secretària de la FLC i directora del Departament Laboral de CNC, María José Leguina; i del director de la FLC, Julio Gil Iglesias, així com de la resta de membres del Patronat per part de patronal i sindicats.

De tal manera, es van avançar els primers resultats de l’activitat duta a terme per la Fundació Laboral de la Construcció durant aquest any 2023. Amb dades tancades a octubre, la FLC ha format a 87.899 treballadors/as, un 7,3% més del que havia aconseguit en la mateixa data en 2022. Un increment que també va ser registrat en el nombre d’hores impartides: 3.911.193 enguany, un 5,03% més que l’any anterior.

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, en l’acumulat fins a novembre, la Fundació ha atès un 20,6% més de consultes en la matèria de seguretat i salut laboral, a través del seu servei d’assessorament gratuït Línia Prevenció (10.739 consultes). Així mateix, s’ha destacat l’evolució del Servei gratuït TPC a empreses, on s’han registrat més de 500.000 consultes fins a novembre de 2023 (un 200% més), sobre la certificació de la formació en PRL dels treballadors/as i de la comprovació de diplomes de cursos de prevenció, segons Conveni General del Sector de la Construcció, emesos per la Fundació Laboral de la Construcció o per entitats homologades.

Quant al pilar fundacional referent a l’ocupació, fins a novembre de 2023, i a través del portal de referència en el sector, Construyendoempleo.com, l’entitat paritària ha ofert 4.921 vacants, un 22% més que en el mateix període de 2022, i ha registrat un 20% més d’ofertes d’ocupació publicades (2.170). Cal recordar que enguany, la FLC llançava la primera APP d’Ocupació especialitzada del sector que se sumaria als múltiples mitjans disponibles -gratuïts- per a millorar l’ocupabilitat dels treballadors i les treballadores, i facilitar a les empreses la cerca de perfils professionals més adequats a les noves demandes del mercat laboral.