El ple del Parlament Europeu va aprovar dimarts passat dia 12 que tots els edificis d’obra nova han de tenir el certificat de zero emissions a partir de 2030. Un repte de neutralitat en emissions que s’exigirà al conjunt del parc immobiliari en 2050.

Els eurodiputats van adoptar la revisió de la directiva comunitària sobre eficiència energètica dins del sector de la construcció amb 370 vots a favor, 199 en contra i 46 abstencions. El text encara ha de ser formalment recolzat pel Consell de la UE abans de convertir-se en llei.

Anteriorment, aquest pla ja va ser acordat pel Parlament i la Comissió al desembre de 2023. La idea és reduir progressivament el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle dins de la construcció fins a aconseguir que sigui climàticament neutre en 2050.

Objectius

En 2028, els edificis nous ocupats per les autoritats públiques o que siguin de la seva propietat hauran d’aconseguir aquest objectiu. Els Estats membre tindran en compte el potencial d’escalfament global al llarg del cicle de vida de l’edifici, inclosa la producció i eliminació dels productes de construcció utilitzats.

Els Vint-i-set i l’Eurocambra van acordar un “full de ruta” que obligarà els Estats membre a tenir plans nacionals per a arribar a reduir l’ús d’energia primària dels edificis residencials en un 16% a tot tardar en 2030 i un 20 o 22% per a 2035.

La nova directiva assegura que els països de la UE hauran de renovar el 16% dels edificis no residencials amb pitjor acompliment per a 2030 i, per a 2033, el 26%, mitjançant requisits mínims d’eficiència energètica. A més, si tècnicament és possible, els Estats membres hauran d’instal·lar plaques solars en els edificis públics i no residencials abans de 2030.

A més, els governs han de definir la forma en la qual adoptaran mesures per a descarbonizar els sistemes de calefacció, amb vista a eliminar gradualment els combustibles fòssils en calefacció i refrigeració en 2040, mentre que les subvencions a les calderes independents de combustibles fòssils estaran prohibides a partir de 2025.

Els incentius financers continuaran sent possibles per a sistemes de calefacció híbrids que utilitzin una part considerable d’energia renovable, com els que combinen una caldera amb una instal·lació solar tèrmica o una bomba de calor.