L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), organisme cientificotècnic del Ministeri de Treball i Economia Social especialitzat en l’àmbit de la seguretat i salut laboral, va signar el dilluns, 30 d’octubre, a Madrid, un protocol general d’actuació amb la Fundació Laboral de la Construcció amb l’objectiu de col·laborar, en l’àmbit de les seves respectives competències, per a promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball en el sector de la construcció.

“Totes dues organitzacions portem molts anys cooperant per a fomentar la prevenció de riscos laborals en aquest sector i amb aquest nou protocol ens comprometem a continuar fent-lo per a contribuir a disminuir la sinistralitat i les malalties professionals en aquesta activitat tan rellevant al nostre país”, va afirmar Carlos Arranz, director del INSST.

Per part seva, Julio Gil, director general de la FLC, va destacar “la necessitat d’aquesta mena d’aliances institucionals que creguin sinergies encaminades a impulsar la prevenció de riscos laborals en un sector com és el de la construcció, motor de l’economia al nostre país. Des de la nostra entitat paritària portem 30 anys treballant en projectes que impulsen la seguretat i salut en el sector per a garantir a treballadors/as i empreses les eines que contribueixin a reduir la sinistralitat”.

Aquest acord, en coherència amb les línies recollides en l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, remarca l’actuació conjunta per a reduir els accidents laborals i malalties professionals del sector, especialment els que tenen conseqüències greus o mortals; abordar els reptes que les transicions ecològica i demogràfica suposen, des de l’òptica de la seguretat i salut laboral, per al sector, i aprofitar les oportunitats derivades de la transició digital, així com estudiar i anticipar els nous riscos que puguin emergir.

“Aquesta aliança és important perquè contribueix també a fer arribar la prevenció a les pymes i les persones treballadores autònomes, la qual cosa és fonamental. D’una banda, ens facilita enfocar millor la nostra activitat i detectar on estan els problemes i, per una altra, ens dona suport per a traslladar les recomanacions preventives a l’obra des d’una perspectiva totalment pràctica”, va subratllar Carlos Arranz durant la signatura en les instal·lacions del INSST.

El protocol inclou, també, activitats de suport i assistència tècnica mitjançant iniciatives que permetin progressar en el desenvolupament de projectes conjunts; suport en la difusió del coneixement, així com en la recerca; propostes per a la realització de cursos, jornades tècniques, que serveixin com a instrument de formació i informació en la prevenció de riscos laborals; divulgació mútua d’esdeveniments, programes o publicacions i aquelles altres àrees que, d’acord amb la situació existent en matèria de seguretat i salut en el treball en el sector de la construcció, tinguin un caràcter prioritari per al país.

Aquesta col·laboració tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable per altres quatre, per a promoure la prevenció en un sector que, segons les últimes dades d’avanç provisionals -que comprenen el període setembre 2022 a agost 2023- presenta un índex d’incidència total que ha augmentat un 0,3% respecte al mateix període de l’any anterior. “Per contra, si ens centrem en l’índex d’incidència d’accidents mortals, s’ha produït un descens del 16,8%. No obstant això, és una prioritat continuar avançant per a millorar les condicions de treball dels ocupats en aquest sector”, va concloure Carlos Arranz.

En l’acte de signatura, també van participar representants de les organitzacions que conformen el Patronat de la FLC: María José Leguina, directora del Departament Laboral de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i secretària de la Fundació Laboral de la Construcció; Aida Suárez, secretària de Salut Laboral de CCOO de l’Hàbitat; i Sergio Estela, secretari Sector Construcció i Mineria d’UGT FICA.