Després que la comissió executiva del Consell de l’Habitatge de Tarragona aprovés la creació de tres grups de treball per als pròxims mesos, el Gremi de la Construcció del Tarragonès ha confirmat la seva participació en cadascun d’ells. Es tracta d’unes jornades que pretenen agrupar totes aquelles matèries considerades essencials per debatre, compartir experiències i poder elaborar propostes constructives que guiïn la política d’habitatge de la ciutat de Tarragona.

Està previst que la primera sessió de treball es faci durant el mes de juliol. Així mateix, les temàtiques de les sessions seran les següents: POUM i promoció de l’habitatge a la ciutat; afavorí l’accés a l’habitatge, i especialment els grups vulnerables; qualitat del parc edificatori: rehabilitació i millora dels habitatges.

Amb vista al primer grup de treball, en representació del Gremi de la Construcció de Tarragonès ja està confirmada l’assistència del Sr. Antonio García Suñé, vocal del Gremi. Pel segon grup participarà Belén Marrón, sòcia del Gremi, i per al tercer ho farà Joan Romeu, president del Gremi.

“Per nosaltres poder participar en l’estratègia i desenvolupament del pla d’habitatge de la ciutat és una oportunitat per aportar la nostra experiència i coneixements innovadors que ajudin a impulsar un creixement sostenible del territori”, ha afirmat Joan Romeu, president del Gremi de la Construcció de Tarragonès.