Notícies

16/06/2022

CNC, CCOO DEL HABITAT I UGT FICA SIGNEN L'ACORD PARCIAL PER AL VII CONVENI GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓEls principals agents socials del sector de la construcció (CNC -Confederació Nacional de la Construcció-, CCOO de l'Hàbitat i FICA-UGT) van signar aquest dilluns, dia 13 de juny, l'acord parcial del VII Conveni General del Sector de la Construcció (CGSC), mitjançant el qual s'estableixen les bases que el regularan durant els pròxims 5 anys.

De tal forma, empreses i sindicats del sector buiden el seu horitzó de relacions laborals fins al 31 de desembre de 2026, evitant la conflictivitat que plana sobre la resta d'activitats en les quals la pèrdua de poder adquisitiu i de marges empresarials provocada per la inflació està bloquejant els acords en la negociació col·lectiva.

L'acord, de caràcter retroactiu des de l'1 de gener del present any, recull millores com la creació del primer gran pla de pensions per al sector de la construcció, una vegada que s'analitzi per la comissió negociadora el text que es publicarà en el BOE amb la reforma del RD 1/2022, mitjançant el qual es pretenen impulsar els plans de pensions simplificats sectorials, que puguin actuar com a complement al de l'actual sistema públic de pensions.

A més, també s'han fixat els increments salarials per als anys 2022, 2023 i 2024, que quedarien de la següent manera: un increment del 4% (3% a taules salarials i 1% al pla de pensions) per a 2022; un 3% (íntegre a taules salarials) en 2023; i un increment del 3% (2,75% a taules i 0,25% al pla de pensions) per a 2024.

Així mateix, s'estableix una clàusula de garantia salarial, de fins al 3% addicional, si l'IPC puja més que els increments fixats, repartint el 50% de manera directa a taules salarials i el 50% restant en aportació al pla de pensions.

També s'acorda la creació d'una borsa d'ocupació sectorial, així com la redacció de la regulació per als contractes de durada determinada per causes de la producció i els contractes formatius.

Quant a la Conservació de Carreteres (COEX), tindran dret al cobrament del plus de conservació, des de l'1 de gener de 2023, totes les contractes que fins ara no ho reben.

D'altra banda, es regulen de manera específica els contractes fixos discontinus en els quals s'estableixen, entre altres conceptes, les anomenades indemnitzacions intermèdies (del 5,5%) i extintives (del 1,5%) opcional per a la persona treballadora.

"Fer-se extensible a altres sectors"

En paraules del president de la Construcció (CNC), Pedro Fernández Alén, la signatura de l'acord "millorarà les condicions" dels treballadors del sector i "aportarà estabilitat i certitud" a les empreses, "la qual cosa sens dubte contribuirà a fonamentar la construcció com un pilar fonamental per al creixement econòmic, la creació d'ocupació i el benestar social.

"La construcció torna a demostrar que, sobretot en època d'incerteses, és necessari dialogar i bastir ponts per a aconseguir acords que beneficiïn a tots", va explicar Fernández Alén, qui va recordar que el sector "veu molt positiva" l'aprovació de la reforma del pla de pensions del 9 de juny per part del Congrés, ja que això possibilita "la posada en marxa del primer pla col·lectiu de pensions en la construcció, que podria fer-se extensible a altres sectors".

Per part seva, el secretari general de CCOO de l'Hàbitat, Daniel Barragán, va considerar l'acord "un important exercici de responsabilitat de les organitzacions signants", que, "en aquests moments de grans reptes a nivell global, ens permet dotar a la construcció d'una estabilitat sectorial". Opina que haver aconseguit un 10% d'increment salarial en tres anys, juntament amb que s'estableixi una clàusula de garantia salarial de fins al 3% en el cas que els IPC pugin més del fixat, "garantirà" a més el manteniment del poder adquisitiu de les i els treballadors de la construcció.

"No menys important és, que aquest acord dota de continuïtat a la Fundació Laboral de la Construcció, que recordem neix de la negociació col·lectiva, i serà una eina clau per a afrontar els altres reptes acordats, com són la borsa d'ocupació o el futur pla de pensions sectorial, complementari al del sistema públic, entre altres", va recalcar Barragán.

Des d'UGT FICA, el seu secretari general, Pedro Hojas, va coincidir a valorar "positivament" la signatura del VII Conveni General de la Construcció, per suposar -en la seva opinió- "un acord històric que buida les incerteses de més d'un milió de persones treballadores davant una situació econòmica complexa, en la qual venim encadenant una crisi després d'una altra (pandèmia, escassetat de matèries primeres, invasió d'Ucraïna) amb conseqüències negatives per al conjunt del país".

Fulles va destacar l'increment salarial del 10% per a aquests tres anys, la recuperació de la clàusula de garantia salarial, que garantirà que, si l'IPC supera els pactes, l'excés es veurà reflectit en les taules salarials, "al que cal afegir, la repercussió econòmica que tindrà el pla de pensions pactat per al conjunt del sector quan estigui plenament vigent, al costat d'altres millores sociolaborals que avancen en la lluita contra la precarietat i la temporalitat en el sector", va concloure.